Zasady rekrutacji

REKRUTACJA

Zasady rekrutacji

• Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

• Nasze przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy

 • W czasie trwawnia roku szkolnego, do przedszkola przyjmujemy dzieci w miarę wolnych miejsc.

 • O przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

Szanowni Rodzice,

Aby zapisać dziecko prosimy o przesłanie danych dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) oraz danych kontaktowych rodziców na adres mailowy przedszkola przedszkole@tuptup.info

Formularz rekrutacyjny